Υπερζεύξεις

 

Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM:

http://www.moto-teleterm.gr/

ΕΛΕΤΟ - Ιστότοπος:

http://www.eleto.gr

ΕΛΕΤΟ - 7ο Συνέδριο:

http://www.eleto.gr/gr/Conference07.htm

ΕΛΕΤΟ - Χρήση της Γενικής στην Ορολογία:

http://sfr.ee.teiath.gr/htmSELIDES/Technology/Orogramma/Genrulmin_V05.htm/

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ):

http://www.elot.gr/

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ):

http://www.ilsp.gr/

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO):

http://www.iso.ch/

Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC):

http://www.iec.ch/

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU):

http://www.itu.int/

Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας (Infoterm):

http://www.infoterm.org/

Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet):

http://linux.termnet.org/

Διεθνές Ινστιτούτο Ορολογίας και Έρευνας (IITF):

http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/iitf/

Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT):

http://www.eaft-aet.net/

IATE - Η διαδραστική τράπεζα όρων της Ευρώπης

http://iate.europa.eu/

 

 

Ο ιστότοπος είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2005