Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ)

 

ΓΡΑΦΕΙΑ :

Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6,
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλ.: 2108662069, 6974321009
Τηλεομ.: 2108068299
Ηλ.Ταχ.: valeonti@otenet.gr
Ιστότοπος:http://www.eleto.gr

 

  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  2. ΣΚΟΠΟΣ
  3. ΜΕΛΗ

1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) είναι επιστημονικός σύλλογος που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας αναγνωριστεί ως μη κερδοσκοπικό σωματείο (Απόφαση Αρ.2617/1992 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών).

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποιηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, Ομογενείς της διασποράς) όσο και στις Υπηρεσίες και τα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ευρωπαϊκών, ή άλλων περιφερειακών, και διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων,
β. η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών όπως για τη βελτίωση της επικοινωνίας,
γ. η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου, για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς ορολογίας.

3. ΜΕΛΗ

Σήμερα η ΕΛΕΤΟ έχει ατομικά μέλη και συλλογικά μέλη.

Τα συλλογικά μέλη είναι επώνυμα όργανα (επιτροπές, ομάδες) που λειτουργούν με την ευθύνη ή υπό την αιγίδα νομικού προσώπου και το αντικείμενό τους είναι εκπόνηση Ελληνικής Ορολογίας σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΕΤΟ και τις δραστηριότητές της θα βρείτε στον ιστότοπό της.

 

Ο ιστότοπος είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2005