Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής»

 

Η Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM είναι τρίγλωσση και περιλαμβάνει τους ελληνικούς όρους που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής» και ισοδύναμους αγγλικούς όρους και γαλλικούς όρους, βάσει Διεθνών Προτύπων (Σειρά ISO/IEC 2382) του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).

H Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 αποτελεί την Ομάδα Εργασίας Αρ.1 της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Πληροφοριών».

Τόσο η Επιτροπή όσο και η Ομάδα λειτούργησαν, από το 1986 ως το 1996, με την ευθύνη και υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ -Ινστιτούτου Πληροφορικής), ενώ από το 1996 λειτουργούν υπό τη Διεύθυνση Τυποποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) με την ευθύνη και υποστήριξή του. Στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής έχει παραγάγει περίπου 5.000 ελληνικούς όρους πληροφορικής μαζί με τους ορισμούς τους στα ελληνικά, σε 32 Ελληνικά Πρότυπα (Σειρά προτύπων ΕΛΟΤ 996). Οι όροι αυτοί περιέχονται στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM.

Η σύνθεση της Ομάδας είναι:

Υπεύθυνος της Ομάδας:

 • Βαλεοντής Κώστας , Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, πρώην Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης του ΟΤΕ.

Σημερινά ενεργά Μέλη:

 • Μπεκάκος Μιχάλης, Καθηγητής Συστημάτων Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τμήμα ΗΜΜΥ,
 • Παναγιωτάκος Δημήτρης, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ,
 • Ριζιώτης Κώστας, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ.

Παλαιότερα Μέλη της Ομάδας και οι ιδιότητές τους όταν συμμετείχαν σ' αυτήν

 • Μπακόλας Δημήτρης, Πληροφορικός, Προϊστάμενος Ινστιτούτου Πληροφορικής ΕΛΚΕΠΑ, πρώτος Τεχνικός Υπεύθυνος της Ομάδας,
 • Αναγνωστοπούλου Ρούλα, Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων Τυποποίησης του ΕΛΚΕΠΑ.
 • Κάβουρας Γιάννης, Φυσικός-Πληροφορικός, Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Μαΐστρος Γιάννης, Φυσικός, Καθηγητής ΕΜΠ ,
 • Στουραΐτης Γιώργος, Μαθηματικός, Δημοσιογράφος ,
 • Μιχάλας Πάρις, Πληροφορικός,
 • Διάμεσης Σπύρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Σύμβουλος Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου ,
 • Μπαλτά Χαρά, Αναλύτρια-Προγραμματίστρια Η/Υ, Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφορικών Εγκαταστάσεων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 συνεργάζεται στενά με τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), όντας από τις πρώτες Ομάδες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία της ΜΟΤΟ και υπέγραψαν τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Εργασιών, με στόχο την διεπιτροπική (διαπεδιακή) εναρμόνιση των ελληνικών όρων.

Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 είναι (ιδρυτικό) Συλλογικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και, με αυτήν την ιδιότητα, έχει εκπονήσει περίπου 2.000 όρους Τεχνολογίας Πληροφοριών για την Τράπεζα Όρων IATE (πρώην EURODICAUTOM) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι, επίσης, περιλαμβάνονται στη Βάση INFORTERM. Στο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ, η Ομάδα έχει εκπρόσωπο τον Υπεύθυνό της Κ. Βαλεοντή και αναπληρωτή εκπρόσωπο τον Δ. Παναγιωτάκο.

 

 

Ο ιστότοπος είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2005