ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ)

Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων (τετράγλωσση: GR/EN/FR/DE): Συμβουλευτείτε τη Βάση TELETERM

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση TELETERM:

     Άρθρα σχετικά με τη Βάση:

Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών (τρίγλωσση: GR/EN/FR): Συμβουλευτείτε τη Βάση INFORTERM

Εξέλιξη του αριθμού των αναζητήσεων στη Βάση INFORTERM:

    Άρθρα σχετικά με τη Βάση:

Βάση Όρων της Ορολογίας (Όροι από το έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ) (τρίγλωσση: GR/EN/FR): Συμβουλευτείτε (ανοίξτε) ή κατεβάστε (και αποθηκεύστε) την 5η Έκδοση της Βάσης TERMTERM (αρχείο mdb)

   Άρθρα σχετικά με τη Βάση και τις πηγές της:

Πολύγλωσση Διεθνής Βάση TermTerm (γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά) με όρους της Ορολογίας (ένα μεγάλο μέρος της βάσης προέρχεται από τη βάση TERMTERM της ΕΛΕΤΟ, βάσει συμφωνίας μεταξύ ΕΛΕΤΟ και Termnet): Συμβουλευτείτε τη Βάση TermTerm!

Πληροφορίες για τη Βάση TermTerm: TermTerm info

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007