ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 

-  Βασικές έννοιες και αρχές της Ορολογίας - Κώστας Βαλεοντής

-  62 βασικά γνώσματα Ορολογίας - Κώστας Βαλεοντής

-  Ορογραφία, ορολογικά δεδομένα και προϊόντα - Κατερίνα Τοράκη

-  Ζητήματα μετάφρασης Προτύπων - Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία - Μαβίνα Πανταζάρα

-  Ορολογική και γλωσσική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης προτύπων ISO με εστίαση στη νομική ορολογία - Παναγιώτης Κριμπάς

-  Παραδείγματα επιμέλειας και διορθώσεων - Ορολογία μετρήσεων - Μονάδες SI - Κώστας Βαλεοντής

-  Αγγλοελληνικό γλωσσάριο των θεμελιωδών μονάδων SI και των πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων τους - Κώστας Βαλεοντής

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007