ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ: Η διμηνιαία έκδοση της ΕΛΕΤΟ

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (πιο κάτω) έχετε πρόσβαση σε όλα τα φύλλα του Ορογράμματος, σε μορφότυπο pdf. Ως το 2011, τα φύλλα του Ορογράμματος φιλοξενούνταν στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, όπου μέχρι πρόσφατα υπήρχαν ακόμα:

- Tα φύλλα του Ορογράμματος από το φύλλο Αρ.1 ως το φύλλο Αρ.108

- Δοτικές που χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη (έκδοση 16)     Τελευταία έκδοση: εδώ.    

- Χρήση της Γενικής ως προσδιοριστικού συνθετικού σύμπλοκων όρων     Έκδοση σε αρχείο pdf: εδώ.

- Αρχαίες μετοχές παθητικού παρακειμένου στην καθομιλουμένη (έκδοση 3)     Τελευταία έκδοση: εδώ.

Επιτομές του Ορογράμματος (όλα τα φύλλα ως το τέλος του αντίστοιχου έτους)

Όλα τα φύλλα του Ορογράμμματος από το 1993 (φύλλα αρ.1 έως αρ.166)

  • Αρ.167, Μάρτιος-Απρίλιος 2021
  • Αρ.168, Μάιος-Ιούνιος 2021

Επιλογές από το Ορόγραμμα

Ζωή Ξενάκη-Βαρλά:

 

 

Ορθοέπεια:

Ανάτυπα πέντε άρθρων από τα φύλλα αρ.43–48 του Ορογράμματος που καλύπτουν το θέμα
   

Απόσπασμα από Ορ.95

Τρεις νέες μαθηματικές έννοιες ονοματοδοτημένες στα ελληνικά βρήκαν την αγγλική τους απόδοση – Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής πρωτογενούς ονοματοδοσίας – GR (Αγγλική μετάφραση )

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007