ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Για εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ βλέπε: Συνέδρια «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» καθώς επίσης και: «Άλλες εκδηλώσεις»

   

*** Τρία νέα Ελληνικά Πρότυπα σε Δημόσια Κρίση ως τις 20 Ιουνίου 2014:
α) ΕΛΟΤ 1445 της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21 ("Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι") και
β) ΕΛΟΤ 1450 και ΕΛΟΤ 633 της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 ("Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση")***

 

 • 20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1445 «Αξιολόγηση ορολογικών πόρων - Γενικές έννοιες, αρχές και απαιτήσεις» που έχει εκπονήσει η επιτροπή ΤΕ21.
  Κατεβάστε και διαβάστε το κείμενο του Σχεδίου από την ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21. και εάν έχετε να υποβάλετε σχόλια-παρατηρήσεις κατεβάστε το Έντυπο υποβολής σχολίων από την ίδια ιστοσελίδα, καταχωρήστε τα σχόλιά σας στο έντυπο και στείλτε τα στην συντονίστρια της επιτροπής Κατερίνα Τοράκη (toraki@tee.gr )

 • 20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 633 (3η έκδοση) «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση - Μορφότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών». Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 2709:2008 "Information and Documentation - Format for information exchange", τροποποιημένου έτσι ώστε να καλύπτει και την ελληνική γλώσσα, και περιλαμβάνει, στα ελληνικά, τις απαιτήσεις για ένα γενικευμένο μορφότυπο ανταλλαγής που θα περιλαμβάνει εγγραφές για όλες τις μορφές υλικού, για το οποίο μπορεί να γίνει βιβλιογραφική περιγραφή, καθώς και άλλους τύπους εγγραφών.
  Το κείμενο του σχεδίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/standards
  Τα σχόλια υποβάλλονται με καταχώρηση τους στο ειδικό έντυπο σχολίων και αποστολή τους στην συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Στέλλα Χατζημαρή (stellachatzimari@gmail.com)

 • 20 Ιουνίου 2014: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1450 «Πληροφόρηση και τεκμηρίωση - Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core». Αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 15836:2009 "Information and Documentation - The Dublin Core metadata element set", τροποποιημένου έτσι ώστε να καλύπτει και την ελληνική γλώσσα, και περιλαμβάνει, στα ελληνικά, οδηγίες για τo σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core.
  Το κείμενο του σχεδίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/standards
  Τα σχόλια υποβάλλονται με καταχώρηση τους στο ειδικό έντυπο σχολίων και αποστολή τους στην συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Στέλλα Χατζημαρή (stellachatzimari@gmail.com)

Φεβρουάριος 2009

 • 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7-8 Φεβρουαρίου 2009. Πληροφορίες: http://lspcrete.wordpress.com/

Ιανουάριος 2009

 • 11 Ιανουαρίου 2009: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 402 (2η Έκδοση) «Ορολογική εργασία - Αρχές και μέθοδοι» που έχει εκπονήσει η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21 «Αρχές της Ορολογίας». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/25-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε το κείμενο του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.
 • 10 Ιανουαρίου 2009: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.04 «Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 4: Μετάδοση» που έχει εκπονήσει η ΜΟΤΟ «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/24-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε το κείμενο του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.

Νοέμβριος 2008

 • «Διεθνές συνέδριο τεκμηρίωσης της γλώσσας και παράδοσης γλωσσών υπό εξαφάνιση με επίκεντρο τους Καλάς των Ιμαλαΐων», 7-9 Νοεμβρίου 2008, που διοργανώνει το ΑΠΘ και τη Πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων ( nick_athanas8@hotmail.com ή ema@enl.auth.gr ).

Σεπτέμβριος 2008

 • 15 Σεπτεμβρίου 2008: Ως τότε παρατάθηκε η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/14-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.
 • 15 Σεπτεμβρίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.04 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 4: Οργάνωση των δεδομένων» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/15-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.
 • 5η Βαλκανική Συνδιάσκεψη Standardization, Protypes And Quality: A Means Of Balkan Countries 'Collaboration” θα πραγματοποιηθεί στη Σωζόπολη Βουλγαρίας στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2008 , www.eneprot.gr .

Ιούλιος 2008

 • 5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 996.01 «Τεχνολογία Πληροφοριών - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» που έχει εκπονήσει η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Πληροφορικής». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/08-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.
 • 5 Ιουλίου 2008: Λήγει η Δημόσια Κρίση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις» που έχει εκπονήσει η ΜΟΤΟ «Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας». Μπείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr/announcement/09-08.htm) κατεβάστε και μελετήστε τα κείμενα των όρων και ορισμών και - αν θέλετε - υποβάλετε επώνυμα τεκμηριωμένες παρατηρήσεις συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον ΕΛΟΤ το σχετικό έντυπο, όπως καθορίζεται στις οδηγίες.

Μάιος 2008

 • ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2008: 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «Οι εθνικές γλώσσες σε συνθήκες Παγκοσμιοποίησης-Η ελληνική γλώσσα στον 21ο αιώνα», Λάρισα, 9-11 Μαΐου 2008 (www.larissa.gr ).

Μάρτιος 2008

 • Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Αθήνα 31 Μαρτίου 2008, ESPERIA PALACE, Σταδίου 22. Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ, τηλ. 210-3225094, ηλ-ταχ. standard@central.tee.gr

Φεβρουάριος 2009

 • 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Γλώσσα για Ειδικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7-8 Φεβρουαρίου 2009. Πληροφορίες: http://lspcrete.wordpress.com/

Μάρτιος 2007

 • Ημερίδα Διδακτικής της Μετάφρασης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2007. Πληροφορίες: http://imerida.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007