ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

   

Δεκέμβριος 2008

 • Παγκόσμιο Συνέδριο σχετικά με τις γλώσσες της εξειδικευμένης μετάφρασης και διαπολιτισμικός διάλογος σε έναν Παγκοσμιοποιούμενο Κόσμο , Αβάνα , Κούβα 8-13 Δεκεμβρίου 2008 (World Congress on Specialized Translation Languages and intercultural dialogue in a Globalizing World, Havana (Cuba), December 8-13, 2008, http://dtil.unilat.org/cmte2008/

Οκτώβριος 2008

 • XI Ιβηροαμερικανικό Συμπόσιο Ορολογίας (RITerm 2008): "La terminología en el tercer milenio: hacia la adopción de buenas prácticas terminológicas" ( Η Ορολογία και η τρίτη χιλιετία : προς την υιοθέτηση καλών ορολογικών πρακτικών ), Lima (Perú), 13-16 Οκτωβρίου 2008:                                                 (http://www.riterm.net/article.php3?id_article=431)
 • Εβδομάδα Ορολογίας 2008, 1-10 Οκτωβρίου (στον Καναδά) που θα περιλαμβάνει τις επιμέρους εκδηλώσεις:

1-3 Οκτ. 2008   : 6ο Διαμερικανικό Σεμινάριο για τη διαχείριση των γλωσσών ( IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues)

1-3 Οκτ. 2008   : Συνέδριο Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία. Εφαρμογές και παραβάσεις των προτύπων (Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia. Applications et transgressions des normes )

6 Οκτ . 2008  : Επιστημονική ημερίδα του Realiter (Journée scientifique Realiter)

7-8 Οκτ. 2008   : 4 η Σύνοδος κορυφής για την ορολογία ( IV e Sommet de terminologie )

9-10 Οκτ . 2008  : TAMA 2008 (http://www.uqo.ca/tamacanada2008/index.php)

 • Συνέδριο «Εκπαίδευση στην πολυγλωσσική και πολυμεσική επικοινωνία», Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, 1-3 Οκτωβρίου 2008 (Premier appel à communications – Colloque Formation à la communication multilingue et multimédia, 2008, Université du Québec en Outaouais – INFO: Blum@uqo.ca  -  http://w3.uqo.ca/collnorm/

Σεπτέμβριος 2008

 • Συμπόσιο για την διαστημική ορολογία στο πλαίσιο του 59ου Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου , 29 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2008, Γλασκόβη , Σκοτία , ( Symposium on Space terminology, 59th International Astronautical Congress 29 September – 3 October 2008, Glasgow, Scotland – SOURCE : Danielle CANDEL dcandel@linguist.jussieu.fr )
 • Σύνοδος του συνδέσμου Επιμελητών Εκδόσεων και Μεταφραστών της Μεσογείου «METM 08 : Υποστήριξη της Διεπιστημονικής Επικοινωνίας», Σπλιτ, Κροατία, 11-13 Σεπτεμβρίου 2008 (Mediterranean Editors and Translators Meeting 2008 (ΜΕΤΜ 08): Communication Support Across the Disciplines)– www.metmeetings.org/?section=metm08_call

Αύγουστος 2008

 • Συνέδριο Συνολική κατανόηση στα συγκείμενα της πολυγλωσσίας, της πολυτροπίας και των πολυμέσων (Global Understanding in Multilingual, Multimodal and Multimedia Contexts – GUM3C ), 22-23 August 2008, Bangor University, Wales ( http://www.gum3c.org )
 • TKE 2008 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Ορολογία και γνωσιομηχανική – Διαχείριση οντολογιών και λεξικών πόρων 18-21 Αυγούστου 2008 (8th International conference on Terminology and Knowledge Engineering – Managing Ontologies and Lexical Resources) (http://uk.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/tke2008)

Ιούλιος 2008

 • Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας, Βιέννη, 7-11 Ιουλίου 2008 με θέμα «Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, Πράξη και Εφαρμογές» ( International Terminology Summer School 2008 ( TSS 2008) « Terminology Management : Theory , Practice and Applications »). INFO: http://www.termnet.info/english/events/tss2008.php )
 • 3o ΙΑΤΙ – Θερινό Σχολείο TransIII: Η μετάφραση συναντά τη Διαχείριση , Βιέννη , 1-11 Ιουλίου 2008 (3rd IATI Summer School SummerTrans III: Translation meets  Management”, University of Vienna): SummerTrans III: http://www.termnet.info/english/events/sumtrans2008.php

Ιούνιος 2008

 • 13η Εργομήγυρη για την Τυποποίηση της EURAS ( Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης ), 16-18 Ιουνίου, Skoevde, Σουηδία (1 st CALL FOR PAPERS for 13 th EURAS Workshop on Standardisation,16 – 18 June 2008, Skoevde, Sweden) (http://www.euras.org)
 • Συνέδριο TOTh 2008 «Θεωρία και οντολογία: Θεωρίες και εφαρμογές» Annecy Γαλλίας, 5 και 6 Ιουνίου 2008 ( Conférence TOTh 2008 Terminologie et ontologie: Théories et applications): http://www.porphyre.org/toth/
 • Εθνική σύγκληση της Ιταλικής Ένωσης Ορολογίας (Convegno nazionale dell'Associazione Italiana per la Terminologia) στις 5-7 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (Università della Calabria, Mail labdoc@unical.it )
 • Συνέδριο « Σύγχρονα προβλήματα της ιστορίας και θεωρίας των ρομανικών γλωσσών », Μόσχα , 24-25 Ιουνίου 2008 (Colloque Problèmes contemporains de lhistoire et de la théorie des langues romanes"): Igor.SKOURATOV@univ-bpclermont.fr iv_skouratov@mail.ru

Μάιος 2008

 • Συνέδριο GLAT - Brest 2008, Ορολογία: λόγος, τεχνολογία και κοινωνικοί φορείς, 22 – 24 Μαΐου 2008, της Ομάδας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας των Τηλεπικοινωνιών ( Groupe de Linguistique Appliqu é e des Telecommunications ) της Βρετάνης ( http :// conferences . enst - bretagne . fr / glat - brest 2008 )
 • Διεθνές Συνέδριο Νεολογίας των ρoμανικών γλωσσών CINEO 2008, Βαρκελώνη, Ινστιτούτο Καταλανικών Μελετών, 7-10 Μαΐου 2008 (CINEO 2008 – Congrès International de Néologie des langues romanes, Barcelone, Institut d' Estudis Catalans, entre le 7 et le 10 mai 2008 – Info: http://www.iula.upf.edu/agenda/cineo_08/

Απρίλιος 2008

 • Προκήρυξη για τα Διεθνή Βραβεία Ορολογίας 2008 - Χορηγοί: Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), Ένωση Ορολογίας και Μεταφοράς Γνώσης (GTW) και Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (Termnet). Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 9 Ιουνίου 2008. Πληροφορίες-Κανονισμός: Αγγλικά (EN), Ελληνικά (GR)
 • Διεθνές συνέδριο «Λεξικολογία και Ορολογία: θεωρία, πράξη και ιστορία», Ινστιτούτο της Λιθουανικής Γλώσσας, 23-25 Απριλίου 2008 (LKI Terminology Centre de Vilnius – International conference “Lexicology and terminology: theory, practice and history”, at the Institute of the Lithuanian Language – www.lki.lt
 • 11ο Συμπόσιο της Γερμανικής Εταιρείας Ορολογίας ( DTT ) – Ορολογία και ειδική επικοινωνία, 18-19 Απριλίου 2008, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Μάνχαιμ (11. DTT-Symposion – Terminologie und Fachkommunikation, 18. -19. April 2008 - Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, L 7, 1)

Φεβρουάριος 2008

Νοέμβριος 2007

 • Διεθνές Συνέδριο «Γλωσσικές παρεμβάσεις (ιστορικό, επιτυχία, όρια)» ("Prescriptions en langues (histoire, succès, limites)", Παρίσι, 15 και 16 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: http://htl.linguist.jussieu.fr/prescriptions/
 • Διεθνές Συνέδριο για τις τρέχουσες τάσεις στην Ορολογία ( International Conference on Current Trends in Terminology ), στην πόλη Szombathely (Σόμπαταϊ), της Ουγγαρίας, 9-10 Νοεμβρίου 2007. Πληροφορίες: infopoint@infoterm.org

Οκτώβριος 2007

 • Συνέδριο "Ορολογία, μετάφραση και ειδική επικοινωνία", Verona, 11 και 12 Οκτωβρίου 2007. Πληροφορίες: Carmen Navarro Professore di Lingua spagnola Dipartimento di Romanistica Università di Verona L.ge Porta Vittoria, 41 Palazzo di Lettere - piano 1 - stanza 10 37129 Verona, tel. 00.39.045 8028598

Σεπτέμβριος 2007

Αύγουστος 2007

 • 8 η Γενική Συνέλευση του Infoterm : 16 Αυγούστου 2007 στο Provo ( Utah , USA ), σε σύνδεση και με την ετήσια σύνοδο της ISO / TC 37, από 14 ως 18 Αυγούστου 2007 και το Συνέδριο «Πραγματολογικές εφαρμογές των Προτύπων της ISO / TC 37», 13 Αυγούστου 2007. Πληροφορίες: http :// www . infoterm . info

Ιούλιος 2007

 • Ειδική συνάντηση εργασίας της EAFT "Μειονοτικές γλώσσες και ορολογικές πολιτικές, Ιούλιος 2007", Δουβλίνο 27-28 Ιουλίου 2007. Πληροφορίες: http://www.eaft-aet.net
 • Διεθνές Θερινό Σχολείο Ορολογίας του 2007 (Κολωνία, 16-20 Ιουλίου 2007) με θέμα: Διαχείριση ορολογίας: Θεωρία, πρακτική και εφαρμογές. Πληροφορίες: http://www.termnet.info/english/events/tss2007.php

Μάιος 2007

 • Συνέδριο "Ορολογία: διεπιστημονικές προσεγγίσεις" - 2 - 4 Μαΐου 2007 – Οττάβα – Καναδά. Πληροφορίες: Τηλ.: 819 773-1806 ή 1 800 567-1283, Τηλεομ.: 819 773-1808 Ηλ-Ταχ.: blum@uqo.ca

2006

 • Οι ανακοινώσεις του διεθνούς συνεδρίου ορολογίας "Ορολογία και Κοινωνία 2006" είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της NL-TERM: http://www.nlterm.org/. Επικροτήστε στη θέση "Terminology and Society 2006" κάτω από τον τίτλο "Teksten NL-TERM studiedagen".

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007