ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ιστότοπος αυτός παρακολουθείται και συντηρείται από ομάδα μελών της ΕΛΕΤΟ, με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Περιεχομένου. Ειδικότερα:

Υπεύθυνος Περιεχομένου: Κώστας Βαλεοντής

Πληροφορικός Υπεύθυνος: Νίκος Βαλεοντής

Μέλη Υποστήριξης: Τζάνος Ορφανός, Κατερίνα Ζερίτη, Άννα Νικολάκη, Θεόφιλος Βαμβάκος

 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε τα πεδία και επικροτήστε: Αποστολή

Όνομα:

Επώνυμο:

E-Mail:

Κείμενο:

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007