ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

 

 

 2021

Τοράκη Κ., Ορολογία, ορολογική εργασία και ορολογική πολιτική (GR) 

 

   
 2020      Βαλεοντής Κ., Λόγοι της Πίτας (Λόγοι που εκφωνήθηκαν στην κοπή της Πίτας της ΕΛΕΤΟ, στα έτη 2005–2020) (GR) 


   
 2014

Βαλεοντής Κ.Ε. & Κριμπάς Π.Γ., Νομική Γλώσσα, Νομική Ορολογία – Θεωρία και Πράξη (GR)  

   
 2014

Βαλεοντής Κ., Το β’ συνθετικό «-ίαση» και η παραγωγική κατάληξη «-ωση» στην ιατρική ορολογία (GR) 

 

   
 2011

Βαλεοντής Κ., Οι πρωταγωνιστές της γνώσης (Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ 2011, 100(3):194–205) (GR) 

 

 2009

Μασλίας Ροδόλφος, Terminology at the European Parliament and the other EU-Institutions (Ομιλία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 30-11-09) (Αγγλικά, Αρχείο PowerPoint)  

 

 2008

Βαλεοντής Κ., Η θαυμάσια γραμμή της επικοινωνίας (μέσω) των εννοιών (GR), (EN) – Δημοσίευση στο Infoterm Nesletter (EN) 

 

 2008

Βαλεοντής Κ., Τοράκη Κ., Η ορολογία ως βασικό εργαλείο τυποποίησης: ζητήματα και δράσεις σε εθνικό επίπεδο (Εσπερίδα του ΤΕΕ 31-3-2008: «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» (GR)  

 

 2006

Βαλεοντής Κ., Μάντζαρη Ε., Η γλωσσική διάσταση της Ορολογίας: Αρχές και μέθοδοι σχηματισμού των όρων, 1st Athens International Conference on Translation and Interpretation. Translation: Between Art and Social Science, 13 -14 October 2006 (GR, EN)  

 

 2004

Βαλεοντής Κ., Μάντζαρη Ε., Αλήθειες, ανάγκες και δράσεις για στενότερη ορολογική συνεργασία, Πρόταση της ΕΛΕΤΟ στη 2η Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία (EAFT), Βαρκελώνη, 2004 (EN, αρχείο ppt)  

 

 2004

Ο Αναλογικός Κανόνας της Ονοματοδοσίας
 (Κ.Βαλεοντής)

Έκδοση 2
(2004 - 2η Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία (EAFT))
- Ελληνικό κείμενο (πλήρες) Διάγραμμα Πίνακας
- Αγγλικό κείμενο (πλήρες)  
- Αγγλικό κείμενο (ευρεία περίληψη)
- Αγγλικό κείμενο (αναρτημένη ανακοίνωση)
- Αγγλικό κείμενο στο περιοδικό Infoterm Newsletter

- Ελληνοαγγλικό γλωσσάριο
- Αγγλοελληνικό γλωσσάριο

Έκδοση 1 (1997 - 1ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία)
- Ελληνικό κείμενο


 2001

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Αναβαπτισμός, Ανακοίνωση στο 3ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», 1-3 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα (GR)

 

 2000

Βαλεοντής Κ., Ζερίτη Κ., Νικολάκη Ά., Ο ελληνικός σύμπλοκος όρος και η χρήση της γενικής ως προσδιοριστικού συνθετικού, Διεθνές Βραβείο Terminology ARD Award (Τιμητική Διάκριση) (GR, EN)

 

 1999

Βαλεοντής Κ., Η εγκαταλειμμένη προφορική ελληνική γλώσσα, Εργασία που παρουσιάστηκε: α) στην Ελληνογλωσσική Εσπερίδα της ΕΛΕΤΟ, Γαλλικό Ινστιτούτο, 6 Απριλίου 1998 και β) σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, 23 Φεβρουαρίου 1999 (Κείμενο GR) Ηχητικά αρχεια (mp3): Πρόλογος από τον Βασίλη Φιλόπουλο, Κεφ.0&1 Εισαγωγικά - Ποια είναι η γλώσσα μας. 2.1 - Άρθρωση. 2.2 - Οι ήχοι της ομιλίας. 2.3 Ανάλυση της προφορικής γλώσσας - φωνολογικοί κανόνες. 2.4 - Μεταβολές φωνημάτων στην προφορική γλώσσα. 2.5 - Ηχοφασματογραφήματα δειγμάτων ομιλίας. 2.6 - Οι συχνότερες παραβάσεις των κανόνων της ορθοφωνίας. 3 - Η ακουστική ποιότητα της προφορικής ελληνικής γλώσσας. 4 - Συμπεράσματα και προτάσεις. 5 - . 6 - Επίλογος. 7 - Συζήτηση με το ακροατήριο

 

 1999

Φιλόπουλος Β. Α., Terminology versus Standardization, Ανακοίνωση στο Συνέδριο της EAFT: Conference on co-operation in the field of terminology in Europe, Παρίσι, 1999 (EN)

 

 1999

Τάσιος Θ. Π., Για ένα ορθολογικότερο τονικό σύστημα, Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα 1976 – 1996, Αθήνα 1999 (GR)

 

 1998

Φιλόπουλος Β. Α., Διεθνοποίηση της ορολογίας και προοπτικές της Ελληνικής Γλώσσας, Ομιλία στην Εσπερίδα – Δευτέρα 1 Ιουνίου 1998 – Ζάππειο Μέγαρο (GR)

 

 1995

Βαλεοντής Κ., Οδηγίες απόδοσης στα ελληνικά των τυποποιητικών ρημάτων της αγγλικής, Τεχνική Επιτροπή ΤΕ-Τ, Δεκέμβριος 1995 (GR)

 

 1994

Φιλόπουλος Β. Α., Συμβολή στη δημιουργία ελληνικής ορολογίας χρωμάτων, περιοδικό Terminologie & Traduction της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόμος 2–1994 (GR)

 

 1994

Τάσιος Θ. Π., Προβληματισμός για την ελληνική τεχνική ορολογία, Ομιλία στο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΑΘΗΝΑ, Ζάππειο Μέγαρο, 24 και 25 Νοεμβρίου 1994 (GR)

 

 1994

Φιλόπουλος Β. Α., Η ανάγκη της ορολογίας για την ανάπτυξη της γλώσσας, Ομιλία στο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση στη Διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, ΑΘΗΝΑ, Ζάππειο Μέγαρο, 24 και 25 Νοεμβρίου 1994 (GR)

 

 1991

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ «ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ», Τελική Έκθεση, Μάιος 1991 (GR)

 

 1990

«Συμφωνία των πέντε» («Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης εργασιών των επιτροπών και ομάδων εκπόνησης ελληνικής ορολογίας») (Αθήνα, 3-12-1990)

 1988

Βαλεοντής Κ., Ανάλυση των βασικών αρχών της τεχνικής ορολογίας, Έκδοση ΕΛΟΤ, 1988 (GR)

 

 2ος αιώνας       π.Χ.      Διονυσίου του Θρακός, Γραμματική Τέχνη, έκδοση της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, 2003
     (Αρχαιοελληνικό πρωτότυπο - Νεοελληνικό μετάφρασμα)

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007