ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ)

2. Συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ

3. Ειδικές Ομάδες Ορολογίας της ΕΛΕΤΟ

4. Όργανα Ορολογίας άλλων οργανισμών

 

 

Εκθέσεις πεπραγμένων του ΓΕΣΥ

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007