ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ)

2. Συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ

3. Ειδικές Ομάδες Ορολογίας της ΕΛΕΤΟ

4. Όργανα Ορολογίας άλλων οργανισμών

 

1. Εκθέσεις πεπραγμένων του ΓΕΣΥ

Επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007