ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ

Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία έτη, ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Το ΓΕΣΥ περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο 2018 - 2021 (Αρχαιρεσίες της 7-5-2018)

Πρόεδρος:

κ.

Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.)

Αντιπρόεδρος:

κα

Άννα   Λάμπρου-Γκόνου, Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ) & Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ

Γ. Γραμματέας:

κ.

Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς, Αναπλ. καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης (ΔΠΘ)

Ταμίας:

κ.

Διονύσης Γιαννίμπας, Ορολόγος, Μεταφραστής

Βοηθός Ταμία:

κα

Μαβίνα Πανταζάρα, Γλωσσολόγος ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Σύμβουλος:

κα

Μαρία   Καρδούλη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ, Διδάξασα Ορολογία και Τεχνική Μετάφραση στο Ιόν. Παν., ΕΚΔΔ

Αναπλ. Σύμβουλοι:

κ.

Σπύρος Δόικας, Μεταφραστής, διαχειριστής του Translatum.gr

κ.

Νίκος Καρράς, Γεωλόγος-Παλαιοντολόγος του ΙΓΜΕ, Σύνδεσμος ΕΛΕΤΟ-ΕΓΕ (Ελλην. Γεωλογικής Εταιρείας)

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 2018 - 2021 (ΓΕΣΥ)

Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη:

   

Εκλεγμένοι Σύμβουλοι:

Πρόεδρος:

κ.

Κώστας   Βαλεοντής

Αντιπρόεδρος:

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς

Γραμματέας:

κ.

Γιώργος Τσιάμας

Σύμβουλοι:

κα

Άννα   Λάμπρου-Γκόνου

κ.

Διονύσης Γιαννίμπας

κα

Μαβίνα Πανταζάρα

κ.

Μαρία   Καρδούλη

   


Εκλεγμένοι Αναπλ. Σύμβουλοι:

 

κ.

Σπύρος Δόικας

κ.

Νίκος Καρράς

 


Σύμβουλοι εκπρόσωποι Συλλογικών Μελών:

κα

Κατερίνα   Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΤΕΕ, Συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

κ.

Δημήτρης   Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ

Ελεγκτική Επιτροπή 2018 - 2021

Πρόεδρος:

κ.

Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Μέλη:

κ.

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ

 

κ.

Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός ψυχολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007