ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ

Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία έτη, ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Το ΓΕΣΥ περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο 2015 - 2018 (Αρχαιρεσίες της 18-6-2015)

Πρόεδρος:

κ.

Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.)

Αντιπρόεδρος:

κα

Άννα   Λάμπρου-Γκόνου, Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ) & Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ

Γ. Γραμματέας:

κ.

Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:

κ.

Τζάνος Ορφανός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Ταμίας:

κ.

Διονύσης Γιαννίμπας, Ορολόγος, Μεταφραστής

Βοηθός Ταμία:

κα

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια

Σύμβουλος:

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς, δικηγόρος, Αναπλ. καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης (ΔΠΘ)

 

Αναπλ. Σύμβουλοι:

κα

Μαρία   Καρδούλη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ, Διδάξασα Ορολογία και Τεχνική Μετάφραση στο Ιόν. Παν., ΕΚΔΔ

κα

Σπύρος Δόικας, Μεταφραστής, διαχειριστής του Translatum.gr

Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 2015 - 2018 (ΓΕΣΥ)

Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη:

   

Εκλεγμένοι Σύμβουλοι:


Πρόεδρος:

κ.

Κώστας   Βαλεοντής

Αντιπρόεδρος:

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς

Γραμματέας:

κ.

Διονύσης Γιαννίμπας

Σύμβουλοι:

κα

Άννα   Λάμπρου-Γκόνου

κ.

Τζάνος Ορφανός

κ.

Γιώργος Τσιάμας

κ.

Πηνελόπη Παπαδοπούλου

   


Εκλεγμένοι Αναπλ. Σύμβουλοι:


 

κ.

Μαρία   Καρδούλη

κα

Σπύρος Δόικας

 


Σύμβουλοι εκπρόσωποι Συλλογικών Μελών:


κα

Κατερίνα   Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΤΕΕ, Συντονίστρια της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

κα

Κατερίνα   Ζερίτη, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολ., Μεταφράστρια, Μεταπτυχ. Ορολογίας

κ.

Δημήτρης   Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ

κ.

Ιωάννης  Καραϊτιανός, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

κ.

Άγγελος  Πεφάνης, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ΕΚΠΑ

Ελεγκτική Επιτροπή 2015 - 2018

Πρόεδρος:

κ.

Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Μέλη:

κ.

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ

 

κ.

Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός ψυχολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007