Η «αέναη» διαδρομή από τη Γνώση στη Γλώσσα και τανάπαλιν μέσω της Ορολογίας

 

Η Ορολογία (η επιστήμη) δεν είναι γλωσσολογία, ούτε μετάφραση, ούτε φυσική, ούτε χημεία, ούτε κανένα άλλο μεμονωμένο θεματικό πεδίο.
Η Ορολογία πραγματεύεται τη διεπαφή (το κοινό όριο επικοινωνίας) της γνώσης με τη γλώσσα σε κάθε θεματικό πεδίο.

Η ορολογία (οι όροι) δεν είναι για τον γλωσσολόγο, ούτε για τον μεταφραστή, ούτε για τον φυσικό, ούτε για τον χημικό, ούτε για κανέναν άλλον ειδικό επιστήμονα.
Η ορολογία είναι διεπαφή του ανθρώπινου νου με τον κόσμο και, επομένως, είναι για τον καθένα!

Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς γλώσσα.

Δεν υπάρχει γλώσσα χωρίς γνώση.

Δεν υπάρχει γνώση χωρίς όρους.

Δεν υπάρχουν όροι χωρίς έννοιες.

Δεν υπάρχουν έννοιες χωρίς τον ανθρώπινο νου,

που καθρεφτίζει με αυτές τον πραγματικό κόσμο αλλά και δημιουργεί με αυτές φανταστικούς κόσμους.

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007