Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών αγκαλιάζει την Πολυγλωσσία

                    Ημερίδα ΕΛΕΤΟ-EAFT

«Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση,
στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία
»

              (Αθήνα, Ελλάδα, 7 Νοεμβρίου 2013)

                  Σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία"

Συνδιοργανωτές:

Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κτήριο Κωστής Παλαμάς, Αθήνα, Ελλάδα

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά η εγγραφή είναι απαραίτητη

Πρόγραμμα: Ελληνικά (EL) Αγγλικά (EN)

Αίτηση Εγγραφής: Ελληνικά (EL) Αγγλικά (EN)

 

Κατάλογος των συμμετασχόντων: Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά (EL-EN-FR)

Φωτογραφίες

 

Ομιλητές και κείμενα

Αμαλία Μόζερ, κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εκπρόσωπος του πρύτανη Θεοδόσιου Πελεγρίνη: Εναρκτήριος χαιρετισμός

Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ: Εισαγωγική ομιλία (κείμενο στα ελληνικά EL, κείμενο στα αγγλικά EN)

Ανδρούλλα Βασιλείου: Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεότητας: Βιντεομήνυμα προς τους συνέδρους (βίντεο στα ελληνικά EL, κείμενο στα ελληνικά EL, κείμενο στα αγγλικά EN)

Jan Hoel, πρόεδρος της EAFT: Languages and Terminology in a multilingual world (Χαιρετισμός στα ελληνικά EL και κείμενο στα αγγλικά EN)

Άννα Αναστασιάδου-Συμεωνίδου: Η συμβολή της ελληνικής στη διαμόρφωση της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας (περίληψη στα ελληνικά EL, περίληψη στα αγγλικά EN, πλήρες κείμενο στα ελληνικά EL, αρχείο παρουσίασης στα ελληνικά EL)

Joseph Mariani: ICT enabling Language Diversity (περίληψη στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Παναγιώτης Κριμπάς: Η νομική θέση της ελληνικής γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση και η χρήση ελληνικής ορολογίας στην επιστήμη και την τεχνολογία: η σημερινή (2013) πραγματικότητα στην Ελλάδα (περίληψη στα αγγλικά EN και ελληνικά EL, πλήρες κείμενο στα ελληνικά EL, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Jan Roukens: Europe and the Low Countries (κείμενο στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Marjeta Humar: Conference Language Diversity and National Languages in Higher Education, Ljubljana 2009 (περίληψη στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Jordi Bover i Salvadó: Rosa Colomer, in memoriam (κείμενο στα αγγλικά EN)  – The Catalan Situation(κείμενο στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Peep Nemvalts:The state of academic Estonian today (κείμενο στα αγγλικά EN)

Delyth Prys: Summary about the status of their national language as instruction language in the universities in Wales (κείμενο στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Anna-Lena Bucher: A Swedish perspective (περίληψη στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ, πλήρες κείμενο στα αγγλικά EN)

Marita Kristiansen: Language policies and language use in Norwegian higher education (κείμενο στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Μαριλένα Καρυολαίμου: Οι εθνικές γλώσσες και η ορολογία στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία – Αναφορά στην Κύπρο (κείμενο στα αγγλικά EN, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Πασχαλίνα Γρηγοριάδου: Πολιτική και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιστροπής για την πολυγλωσσία (περίληψη στα αγγλικά EN, περίληψη στα ελληνικά EL, αρχείο παρουσίασης στα αγγλικά ΕΝ)

Αμαλία Μόζερ: Πολιτισμικός κώδικας δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς (Περίληψη στα ελληνικά EL, αρχείο παρουσίασης στα ελληνικά EL)

 

Συμπεράσματα και Συστάσεις από την Ημερίδα: Ελληνικά (EL) Αγγλικά (EN)

 


Την Ημερίδα υποστήριξαν οικονομικά:

η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας ΕΛΕΤΟ
η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας EAFT-AET
η Γενική Αντιπροσωπεία για τη Γαλλική Γλώσσα και τις Γλωσσες της Γαλλίας DGLFLF
το Ίδρυμα Ολλανδικής Γλώσσας (stichting Nederlands SN)

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007