ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΤΟ – ΕΔΟ

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ)

Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΔΟ ( pdf)

Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων στο πλαίσιο του ΕΔΟ (Τελικό Σχέδιο) ( pdf)

Κατάλογος Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ ( pdf)

Εσωτερικός Κανονισμός της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ ( pdf)

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007