ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΤΟ – ΕΔΟ

 

Ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ)

Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΔΟ ( pdf)

Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων στο πλαίσιο του ΕΔΟ ( pdf)

Κατάλογος Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ ( pdf)

Εσωτερικός Κανονισμός της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ ( pdf)

 

Ημερίδα Ορολογίας, ΕΛΕΤΟ–ΕΛΟΤ/ΤΕ21–ΕΔΟ, 8 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007