ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΤΟ – EAFT

 

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT)

Ημερίδα ΕΛΕΤΟ-EAFT «Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Τεχνολογία» (7/11/2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007