8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011)
        
  Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

               Αφιερωμένο: στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1883-1959)

Συνδιοργανωτές :


Μεγάλοι χορηγοί:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας     McCain Hellas ΕΠΕ   

Χορηγοί:

  Μεταφράσεις      Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο

Χορηγός επικοινωνίας:

(url)

- Χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου

- Ξενοδοχεία

 

Κάθε ένα από τα στάδια που ακολουθούν έχει συμπληρωθεί (εκ των κάτω προς τα άνω) με τα αντίστοιχα έγγραφα κατά την αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007