Διήμερο Συνέδριο «Τυποποίηση Ορολογίας» (Αθήνα, 11-12 Νοεμβρίου 1992)

 

Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου: Ελληνικά (pdf)

Αφίσα: Ελληνικά (pdf)

Πρόγραμμα: Ελληνικά (pdf)

Ανακοινώσεις του Συνεδρίου (Τίτλοι, κείμενα στα Ελληνικά) (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007